top of page

?מהו טיפול קוגניטיבי התנהגותי 

Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

טיפול קוגניטיבי- התנהגותי (CBT) הוא טיפול פסיכולוגי, קצר מועד וממוקד ב"כאן ועכשיו", המעניק גישה מעשית לפתרון בעיות.

הטיפול מסייע לשינוי דרך החשיבה (מחשבות, תפיסות, אמונות והחלטות) וההתנהגות (מערכת הפעולות והמנהגים היום-יומיים), ובכך לשנות את הדרך בה מרגישים.

בבסיס השיטה עומדת ההנחה כי דפוסי החשיבה שלנו מעצבים את עולמנו הרגשי ומשפיעים על התנהגותנו והפעולות אותן ננקוט במצבים שונים. בנוסף, הפעולות שלנו משפיעות על המחשבות והרגשות שלנו.

בטיפול המטפל והמטופל עובדים ביחד להגדרת מטרה משותפת.

הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי מסייע במגוון רחב של נושאים וקשיים החל מחרדות, פוביות, דיכאון, כעסים וויסות רגשי.

הרחבה על הטיפול וסוגי חרדה שונים, תוכלו לקרוא בדפים הבאים.

bottom of page