top of page
עץ בסערה5_edited.jpg

עץ בסערה
כרטיסיות מיינדפולנס לילדים ולילדות 

הכרטיסיות, עם האיורים והפעילויות שבהן, מציעות דרך פשוטה ומשחקית להכניס אל עולם הילדים והילדות את היכולת לגלות את רגע ההווה. כשאנחנו יודעים מה קורה לנו וסביבנו, כשאנחנו ערים לגמרי, המרחב שבתוכנו גדל וגם יכולת הבחירה והיכולת לגעת בשמחה פשוטה. המודעות הזו מתחילה ביכולת להשקיט ולהרגיע.

הפעילויות הן הזמנה לילדים ולילדות להיות בתקשורת עמוקה עם עצמם ועם העולם, לדעת מיהם ולהכיר את החושים שלהם ואת המשאבים המצויים אצלם עמוק בפנים, בתוך הגוף והלב.

ההכרטיסיות מחולקות לארבעה נושאים:

1. תשומת לב, מדיטציה ונשימה

2. כרטיסיות יצירה

3. משחקים ופעילויות

4. כרטיסיות דמיון

כולם מוזמנים לא רק לחוות את הפעילויות אלא גם להנחות אותן ולהשתתף בהן באופן פעיל ויצירתי.

קלפים-054-Edit.jpg

משחק "אמ"ת או חובה"

המשחק "אמ"ת או חובה" מבוסס על עקרונות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT- Cognitive Behavioral Therapy). 

הנחת היסוד היא שדפוסי החשיבה שלנו מעצבים את עולמינו הרגשי ומשפיעים על התהגותינו והפעולות אותן ננקוט במצבים שונים. 

הפרשנות שאנו נותנים לאירוע מסויים משפיעה על הרגשות והתחושות שלנו, ובדרך בה נפעל. 

באמצעות המשחק ניתן ליצור שיח מעמיק, שיתוף וראייה של תהליכים מחשבתיים ורגשיים, תוך כדי הנאה ואינטרקציה חברתית. 

המשחק "אמ"ת או חובה" בעל "תו תוכן" של מכון אדלר.

קלפים טיפוליים

במהלך עבודתי החינוכית והטיפולית תמיד התחברתי ואהבתי לקרוא משפטים מעוררי השראה. במשפטים אלה יש הרבה ידע, חכמה ותפיסות חיים שגורמות לי לעצור לרגע ולהרהר על המשפט במשמעות האישית שלו כלפיי או כלפי מושא עבודתי וטיפולי. 

ערכת הקלפים שפיתחתי "השראות וציטוטים אחרים" מיועדת עבור אנשי חינוך, ייעוץ, הנחייה וטיפול.

הקלפים מאפשרים שיח, התבוננות פנימית, רפלקציה וחיבור לעולם הרגשי של המטופל בעזרת משפטים מעוררי השראה.

ערכת הקלפים בעלת "תו תוכן" של מכון אדלר.

bottom of page