top of page

social anxiety

חרדה חברתית 

חרדה חברתית  היא הפרעת חרדה שמתאפיינת בפחד, חשש או דאגה ממגוון של מצבים חברתיים או מביצוע פעולות מסוימות בפומבי. חרדה חברתית היא סוג של ביישנות קיצונית, וגורמת לעיתים לפגיעה בתפקודים יומיומיים.

חרדה חברתית היא הפחד מאינטראקציה עם אנשים אחרים המביאים למודעות עצמית, רגשות שליליים וכתוצאה מכך מובילים להימנעות. זהו הפחד להישפט ולהיות מוערכים על יד אחרים בצורה שלילית, מה שמוביל לתחושות של חוסר כשירות, נחיתות, מבוכה, השפלה ודיכאון.

תחושות פיזיולוגיות של הסמקה, רעד, גלי קור/חום ופרפרים בבטן עלולים להתעורר לקראת כל מצב חברתי. חרדה חברתית יכולה להתבטא בצורה מוגבלת או בצורה מקיפה. בצורתה הקיצונית ביותר, האדם הסובל מחרדה חברתית עלול להגיע למצב של הסתגרות מלאה.

ההערכה היא שכ-7% מהאוכלוסייה סובלים מהפרעת חרדה חברתית.

bottom of page