top of page

הדרכת הורים פרטנית

הורות היא תפקיד וחלק נכבד מהזהות האישית של כל אחד ואחת מאיתנו.

כולנו רוצים הורות משמעותית ומיטבית, שיש בה שיתוף פעולה מצד כל בני ובנות המשפחה.

בהדרכת ההורים הפרטנית, נסתכל יחד על האוירה המשפחתית, דרכי החינוך שאימצתם ונבחן את השפעתן ויעילותן.

מתוך הערכים החשובים לכם והשאלה איזה ילד או ילדה הנכם רוצים לגדל, נבנה תכנית הדרכה אישית ומותאמת לכם ולמשפחתכם.

ההדרכה תכלול למידה של כלים וטכניקות לשיפור היחסים במשפחה, וליצירת יחסים טובים.

הדרכת ההורים הפרטנית, היא לפי גישתו של דר' אלפרד אדלר, בנוסף לגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.

bottom of page