top of page

פוביה ספציפית (פשוטה) 

Phobia

היא מצב של פחד קיצוני מפני אובייקט או סיטואציה. הפחד במקרה הזה, אינו תואם את מידת החרדה מהגירוי והילד מנסה להימנע ממנה באופן אקטיבי.

ניתן לחלק את הפוביה הפשוטה לתתי סוגים:

פוביות מבעלי חיים, כגון: עכבישים, נחשים, צבים, יונים, כלבים...

פוביות מתופעות טבע כגון: סופות, גבהים

פוביות מפציעות, כגון: מחטים, זריקות, דם

פוביות שקשורות למצב, כגון: טיסות, קלסטרופוביה

אנשים רבים הסובלים מפוביות מתקשים להיפטר מהן. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא הימנעות! ההימנעות ממצב מסוים כדי לא לחוות את תחושת הפחד בעצם גורמת לשימור הפחד! אמנם באותו רגע של הימנעות האדם החרד ירגיש רגיעה, אך עצמת הפחד בעצם מתגברת עוד ועוד, כי האיום רק גדל ונעשה מפחיד יותר.

סיבה נוספת לשימור הפחד היא על ידי שימוש ב"התנהגויות בטוחות". אלו הן התנהגויות שהאדם עושה כדי להגן על עצמו מפני הפחד.

עוד סיבה לשימור הפחד היא מחשבות חוזרות ונשנות של האדם. המחשבות המפחידות שחולפות ונמצאות בראשו מגבירות את תחושת הפחד.

הטיפול היעיל ביותר כיום בפוביות הוא טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (cbt). שיעורי ההצלחה בו הם גבוהים ביותר, ולעיתים תוך מספר מפגשים ספורים, ניתן להכחיד פוביות ארוכות שנים.

bottom of page