top of page

טיפול CBT למבוגרים 

טיפול התנהגותי קוגניטיבי מתמקד בדרכים הקשורות בין מחשבות, רגשות, תחושות גוף והתנהגויות, ובקשר ביניהם. פעמים רבות הפרשנות שלי בנוגע לאירוע מסוים, משפיעה על הרגשות והתחושות הפיזיולוגיות שלי וכיצד אגיב ואתנהג באותו אירוע.

בבסיס הגישה עומדת ההנחה כי דפוסי החשיבה שלנו מעצבים את עולמינו הרגשי ומשפיעים על התנהגותנו והפעולות אותן ננקוט במצבים שונים. בנוסף, הפעולות שלנו משפיעות גם על המחשבות והרגשות שלנו.

בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT), נעבוד ביחד להגדרת מטרה משותפת.

נבדוק מהן הפרשנויות שלנו למצבים מעוררים קשיים או חרדות. נבחן ביחד דרכי חשיבה אחרות, מועילות ומקדמות יותר. נלמד לקבל ולערער על המחשבות האוטומטיות הקיימות, לשנות דפוסי חשיבה נוקשים ומעכבים, ולמצוא את אמונות הליבה.

כמו כן, נלמד לשנות את דפוסי ההתנהגות שאליהם אנו מורגלים להתנהגויות מקדמות ויעילות יותר.

הטיפול הוא תהליך פעיל, ולעיתים קרובות יכלול משימות ותרגולים מחוץ לקליניקה.

הטיפול משלב טכניקות של מיינדפולנס, ביופידבק, הרפיות ודמיון מודרך. 

bottom of page