top of page

מנחה קבוצות טיפוליות

קבוצות למיומנויות חברתיות "אני IN"

מטעם מכון פסגות לטיפול והכשרה 

מנחת קבוצות לשיפור המיומנויות החברתיות של ילדים וילדות באינטראקציות חברתיות. 

באינטראקציה הקבוצתית מזהים את הקושי, מפתחים ומטמיעים מיומנויות חדשות להתמודדות, יחד עם הנאה מיצירת קשרים חברתיים. 

בקבוצה עובדים על: הצטרפות, מיומנויות שיח, אמפטיה, ערך עצמי, התמודדות עם הצקות, פתרון בעיות וויסות רגשות שליליים. 

ההורים מקבלים מפגשי הדרכה אישיים, במקביל לתהליך הקבוצתי של הילדים. זאת על מנת לעבוד ביחד, ליצירת שפה אחידה וליווי של התהליך גם מחוץ לסדנה. 

קבוצות לשיפור הוויסות רגשי ומיינדפולנס

מרכז נאות שקד, נתניה

מנחת קבוצות לשיפור הוויסות הרגשי ומיינדפולנס. 

מיינדפולנס בהגדרתו: תשומת לב לחוויה כפי שהיא עולה בהווה, ב"כאן ועכשיו", בצורה מכוונת באופן לא שיפוטי. 

מיינדפולנס או קשיבות בעברית, מסייע לילדים ולילדות להגביר את היכולת לוויסות רגשי, משפר את כושר הקשב והריכוז, מפחית חשיבה שלילית, עוזר בגמישות מחשבתית, שליטה עצמית ועוד. 

הסדנה ותרגול מיינפולנס, מקנה לילדים והילדות כלים מעשיים להתמודדות במצוקות רגשיות, כעסים ולחץ בפני מצבים חברתיים. 

בסדנה הקבוצתית הילדים והילדות מכירים את נפלאות המיינדפולנס, משחקים, יוצרים ומציירים. 

הקבוצה כוללת גם מפגשי הורים, על מנת להכיר, להתנסות ולקבל ידע על מיינדפולנס. זאת על מנת לעבוד ביחד וליצור שפה אחידה וליווי התהליך גם מחוץ לסדנה. 

bottom of page