top of page

המשחק "אמ"ת או חובה" מבוסס על עקרונות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT- Cognitive Behavioral Therapy). 

הנחת היסוד היא שדפוסי החשיבה שלנו מעצבים את עולמינו הרגשי ומשפיעים על התהגותינו והפעולות אותן ננקוט במצבים שונים. 

הפרשנות שאנו נותנים לאירוע מסויים משפיעה על הרגשות והתחושות שלנו, ובדרך בה נפעל. 

באמצעות המשחק ניתן ליצור שיח מעמיק, שיתוף וראייה של תהליכים מחשבתיים ורגשיים, תוך כדי הנאה ואינטרקציה חברתית. 

משחק אמ"ת או חובה

₪120.00 Regular Price
₪109.00Sale Price
    bottom of page